Αυτόνομα και Εξαρτώμενα Συστήματα Καταγραφής Συνομιλιών

Είναι τα συστήματα OTAN-R της Transcom/Teligence και διακρίνονται σε: Αυτόνομα που εμπεριέχουν αποθηκευτικό μέσον και εξαρτώμενα σε Υπολογιστή συστήματα. Τα Αυτόνομα συστήματα OTAN-R διακρίνονται σε: Μίας πρωτεύουσας  PRI δηλαδή 30 καναλιών ISDN Δύο κοινων ISDN γραμμών δηλαδή 4 καναλιών VoIP για καταγραφή 100 ταυτόχρονων SIP συνομιλιών και Μηχανημα συγκέντρωσης καταγραφών απο πολλά και διάφορα OTAN-R. Διαβάστε περισσότερα για Αυτόνομα και Εξαρτώμενα Συστήματα Καταγραφής Συνομιλιών[…]