07/03/2013

Υπηρεσίες

  • εμπόριο τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων
  • κατασκευή τηλεπικοινωνιακού software
  • υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
  • ηχογραφήσεις αυτόματων απαντητών
  • κατασκευές IVR
  • κατασκευές DIALERS
  • μελέτες εξοικονόμησης πόρων
  • μελέτες οργάνωσης επιχειρήσεων

Για την πληρέστατη τηλεπικοινωνιακή εικόνα των πελατών, η TRANSCOM διαθέτει μονάδα επαγγελματικών εκφωνήσεων που μπορεί να διεκπαιραιώσει κάθε είδους σχετικές ηχογραφήσεις, απο το μήνυμα μίας θυρίδας voice mail μέχρι τα πολυπλοκότερα δένδρα εκφωνήσεων.