Τακτικά Συστήματα καταγραφής συνομιλιών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ G-Logger


Τα ΤΑΚΤΙΚΑ συστήματα καταγραφής συνομιλιών παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής σε PABX, ISDN PRI, BRI και Αναλογικές γραμμές. Eίναι μοναδικά στη δυνατότητά τους να υποστηρίζουν καταγραφή, παρακολούθηση φωνής και fax από διαφορετικούς τύπους δικτύων. Καταγράφουν ακόμα και σε U-interface.

Τα συστήματα αυτά, λειτουργούν πάνω σε industrial PC, καταγράφουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τις συνομιλίες τοπικά και έχουν τη δυνατότητα να τις μεταφέρουν σε ένα οποιοδήποτε κέντρο παρακολούθησης ή άλλο προορισμό με σχετικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κύριες λειτουργίες του συστήματος:

 • Καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων από γραμμές ISDN (E1/PRI. S0 ή U-port) σε διάφορους τύπους αρχείων.
 • Καταγραφή data από γραμμές ISDN (U-Port), συνεργασία με SDA/Reliant4Data analysis system για γραφική απεικόνιση των data.
 • Καταγραφή από αναλογικές πηγές (τηλεφωνικές γραμμές, ραδιοτηλέφωνα, μικρόφωνα)
 • Καταγραφή των ψηφιακών γραμμών του κέντρου με το πρωτόκολλο του ιδίου κέντρου.

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

 • Καταγραφή και αναγνώριση των εξερχόμενων αριθμών – σήμα ISDN (DSS1), Παλμικό (για αναλογικές γραμμές) και DTMF
 • Καταγραφή και αναγνώριση εισερχόμενων αριθμών – σήμα ISDN (DSS1) ή FSK (αναλογικό)
 • Αναζήτηση και αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων κλήσεων

Έναρξη καταγραφής:

 • VoIP- έναρξη συνομιλίας απο οποιοδήποτε iPBX
 • Πρωτόκολλο ISDN (με τον κουδουνισμό της συσκευής, OFF-Hook ή με την σύνδεση)
 • VOX
 • VOLTAGE
 • Χειροκίνητα

Λειτουργικότητα του συστήματος:

 • Δυνατότητες Backup:
  • Αυτόματο backup μέσω modem σε απομακρυσμένη τοποθεσία ή στον τοπικό σκληρό δίσκο
  • Backup επιλεγμένων αρχείων κατά απαίτηση
 • Αναζήτηση και αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων κλήσεων (Player module)
  • Δυναμική μηχανή αναζήτησης κλήσης: αναζήτηση της καταγεγραμμένης κλήσης βάση της ημερομηνίας και της ώρας, της διάρκειάς της, του αριθμού καναλιού, του τηλεφωνικού αριθμού (εισερχόμενου, εξερχόμενου) και πολλών άλλων παραμέτρων
  • Γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας αναπαραγωγής
  • Αναπαραγωγή, rewind, skip to position, κυκλική αναπαραγωγή των επιλεγμένων κλήσεων.
  • Δυνατότητα πρόσθεσης σημειώσεων στις καταγεγραμμένες κλήσεις
  • Επιπρόσθετοι προσδιορισμοί χαρακτηριστικών που υποδεικνύουν την εκάστοτε κατάσταση (την αναπαραγωγή της κλήσης, την σημείωση που προστέθηκε, το backup της κλήσης, κτλ)
  • Η αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων κλήσεων είναι ανεξάρτητη της διαδικασίας καταγραφής και είναι εφικτή μέσω δικτύου από οποιοδήποτε Windows 95/98/ΝΤ/2000/XP PC που είναι εξοπλισμένο με κάρτα και software αναπαραγωγής
 • Ακουστική παρακολούθηση των τρεχόντων κλήσεων
 • Πιστοποίηση αυθεντικότητας της καταγεγραμμένης συνομιλίας
 • Εργαλείο ειδοποίησης του Administrator σε περίπτωση αστοχίας hardware του υπολογιστή.
 • Δυνατότητα Health Check
 • Συμβατό με όλα τα τηλεφωνικά κέντρα.
 • Παραμετροποιήσιμο για ειδικές εφαρμογές απο την εταιρεία μας.

Σύνδεση συσκευής

Το καταγραφικό συνδέεται παράλληλα στην πηγή του σήματος (τηλεφωνική γραμμή, έξοδο ραδιοτηλεφώνου ή μικρόφωνο).