23/12/2015

Ποιοτητα

Η δουλειά μας είναι οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα και ότιδήποτε μηχάνημα, υπηρεσία ή software σχετικά με αυτές.

Ποιότητα στη δουλειά μας σημαίνει:

1. Χρήση Μόνο Επαγγελματικών υλικών- Για να αντέχουν και να διαθέτουν “εφαρμόσιμες” εφαρμογές

2. Προστασία εγκαταστάσεων και γραμμής λειτουργίαςγια την θωράκιση απο τις τεχνικές, τις τιμολογιακές και τις νομικές παγίδες

3. Τήρηση ημερολογίου τεχνικών λεπτομερειών με ιστορικό εγκατάστασης και επεμβάσεων

4. Υπεύθυνη ενημέρωση του πελάτη- με την ολοκλήρωση της εργασίας