Συστήματα ελέγχου εισόδου και εξόδου και επεξεργασίας χρόνου

  Τα συστήματα ελέγχου προσωπικού και επισκεπτών που προσφέρονται από την Transcom, είναι σχεδιασμένα για πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Με έλεγχο, διαχείριση μέτρηση και καταγραφή της εισόδου και εξόδου του προσωπικού και των επισκεπτών, τοποθετούνται οι βάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγικότητας και της Διαβάστε περισσότερα για Συστήματα ελέγχου εισόδου και εξόδου και επεξεργασίας χρόνου[…]