Χρηματιστηριακή εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και είναι μία από τις παλαιότερες εταιρείες του χρηματιστηριακού κλάδου στην Ελλάδα. Μετά από δεκαετίες επιτυχημένης πορείας, το 1991 η εταιρεία μεταβίβασε πλειοψηφικό ποσοστό της στη Midland Bank και μετονομάστηκε σε Midland Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Αργότερα η Midland Bank απορροφήθηκε από τον Όμιλο HSBC και η εταιρεία Διαβάστε περισσότερα για Χρηματιστηριακή εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ[…]

G4S

Στην μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας G4S,  εγκαταστήσαμε σύστημα ολοκληρωμένων εφαρμογών ΑOLE βασισμένο στο ASTERISK. Το σύστημα περιλαμβάνει τηλεφωνικό κέντρο για όλους τους υπαλλήλους, σύστημα call center για την εξυπηρέτηση των πελατών, DIALER για την αυτόματη κλήση προς τους έχοντες συναγερμό πελάτες, IVR, Voice Mail και σύστημα καταγραφής συνομιλιών. Επίσης, έχει εγκατασταθεί και σύστημα FAIL OVER Διαβάστε περισσότερα για G4S[…]