Τακτικά Συστήματα καταγραφής συνομιλιών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ G-Logger Τα ΤΑΚΤΙΚΑ συστήματα καταγραφής συνομιλιών παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής σε PABX, ISDN PRI, BRI και Αναλογικές γραμμές. Eίναι μοναδικά στη δυνατότητά τους να υποστηρίζουν καταγραφή, παρακολούθηση φωνής και fax από διαφορετικούς τύπους δικτύων. Καταγράφουν ακόμα και σε U-interface. Τα συστήματα αυτά, λειτουργούν πάνω σε industrial PC, καταγράφουν, επεξεργάζονται και Διαβάστε περισσότερα για Τακτικά Συστήματα καταγραφής συνομιλιών[…]

Αυτόνομα και Εξαρτώμενα Συστήματα Καταγραφής Συνομιλιών

Είναι τα συστήματα OTAN-R της Transcom/Teligence και διακρίνονται σε: Αυτόνομα που εμπεριέχουν αποθηκευτικό μέσον και εξαρτώμενα σε Υπολογιστή συστήματα. Τα Αυτόνομα συστήματα OTAN-R διακρίνονται σε: Μίας πρωτεύουσας  PRI δηλαδή 30 καναλιών ISDN Δύο κοινων ISDN γραμμών δηλαδή 4 καναλιών VoIP για καταγραφή 100 ταυτόχρονων SIP συνομιλιών και Μηχανημα συγκέντρωσης καταγραφών απο πολλά και διάφορα OTAN-R. Διαβάστε περισσότερα για Αυτόνομα και Εξαρτώμενα Συστήματα Καταγραφής Συνομιλιών[…]