Συστήματα ελέγχου εισόδου και εξόδου και επεξεργασίας χρόνου

 matrix-time-attendancematrix-access-control
Τα συστήματα ελέγχου προσωπικού και επισκεπτών που προσφέρονται από την Transcom, είναι σχεδιασμένα για πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Με έλεγχο, διαχείριση μέτρηση και καταγραφή της εισόδου και εξόδου του προσωπικού και των επισκεπτών, τοποθετούνται οι βάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας..Ο έλεγχος του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης καθορίζει την παραγωγικότητα και ο έλεγχος της εισόδου και εξόδου καθορίζει την ασφάλεια της εργασίας και των περιουσιακών στοιχείων. Αμφότερα είναι ανθρωποκεντρικά και προσωποποιημένα ανάλογα με τις ανάγκες των διαφορετικών τμημάτων και μονάδων κάθε οργανισμού και υπάρχει ανάγκη να διαχειρίζονται με ευχέρεια. Από την άλλη πλευρά, η απονομή σε κάποιο πρόσωπο –εργαζόμενο ή επισκέπτη – δικαιώματος εισόδου και εξόδου για ορισμένη ώρα σε κάθε όροφο, τμήμα ή άλλη εργασιακή μονάδα και γραφείο ενός οργανισμού, περιπλέκει την κατάσταση και καθιστά άθλο την προσπάθεια ελέγχου των εισόδων και των χρόνων.Το όλο έργο καθώς και ο συντονισμός του με την υποδομή ERP, εκτελείται από το προτεινόμενο σύστημα που είναι συνδυασμός ενός Software ελέγχου και διαχείρισης και διαφόρων μονάδων όπως μονάδες ελέγχου θυρών, αναγνωστών διαφόρων ειδών καρτών κλπ. Το σύστημα αναπτύσσεται κλιμακωτά από έναν μέχρι 65.000 door controllers από τους οποίους εξυπηρετούνται 1.000.000 χρήστες σε όλη τη Γή. Το σύστημα μπορεί να ελέγχει διάφορες επί μέρους μονάδες όπως:

 • Door controllers
 • Exit readers
 • Panels
 • Site controllers
 • Enrollment stations
 • Application servers

Για την καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής που διατρέχει το όλο σύστημα, μπορούν να αναφερθούν τα εξής:

1.      Ένας enterprise-grade, web-enabled Application Server (Software), ελέγχει, καταγράφει και διαχειρίζεται το όλο σύστημα μέσω των Panels ή κατευθείαν των door controllers.

2.      Τα panels λειτουργούν ως τοπικές μονάδες ελέγχου πολλών μαζί τοπικών door controllers και παράλληλα, ως γέφυρα μεταξύ των τοπικών door controllers και του Application Server. Τα panels συγχρονίζουν όλους τους door controllers που τους έχουν ανατεθεί, δίνουν προχωρημένες δυνατότητες ελέγχου εισόδου και επιπλέον αποθηκεύουν τα γεγονότα. Το interface μπορεί να είναι Ethernet, WiFi, 3G και/ή RS485.

3.      Οι Door Controllers και οι Readers τους (exit readers & card readers) είναι η εμπροσθοφυλακή του συστήματος και ελέγχουν την είσοδο και έξοδο από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί. Οι Readers διαβάζουν proximity cards, smart cards και δακτυλικά αποτυπώματα (fingerprints) για εξακρίβωση των στοιχείων του εισερχομένου. Ο Door Controller παρακολουθεί και ελέγχει επιπρόσθετους readers, πόρτες και βοηθητικές πύλες εισόδου και εξόδου.

4.      Το σύστημα είναι εξ αρχής σχεδιασμένο για να εργάζεται σταθερά σε δύσκολες συνθήκες πχ μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, πολύ σκόνη και εξαιρετικά υψηλή υγρασία. Ακόμα, η ενσύρματη ή ασύρματη αρχιτεκτονική του, η ύπαρξη συσσωρευτών για back-up, η τροφοδοσία με SMPS και η αποστολή alarm σε περίπτωση αστοχίας του ρεύματος ή των μπαταριών, αυξάνει την αντοχή του σε σκληρή χρήση.

5.      Το σύστημα ελέγχου συνδέεται και συνεργάζεται με συστήματα πυροπροστασίας, κάμερες, αισθητήρες, exit readers και μονάδες relay χωρίς ανάγκη ειδικής module. Ακόμα συνδέεται εύκολα με συστήματα μισθοδοσίας, HRM, Tally και ERP software. Είναι βασισμένο σε έναν 32 bit arm processor και σε DSP υψηλής ταχύτητας. Το Software βασίζεται στα Windows με RDBMS (MS SQL, Oracle) και τεχνολογία Microsoft .NET.

6.      Για όλα τα παραπάνω το σύστημα αυτό θεωρείται τακτικό, δηλαδή κατάλληλο και για κυβερνητικές εφαρμογές.

Ιδιότητες:

 • 1 ~ 10,000 Door Controllers
 • 1 ~ 1.000.000 χρήστες
 • Ενσωματωμένος Controller και Reader
 • Κατανεμημένη αρχιτεκτονική
 • Ενσωματωμένη Web based εφαρμογή
 • Κεντρικοποιημένη καταγραφή και έλεγχος
 • Κεντρικοποιημένη διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων
 • Διπλά Templates στα δακτυλικά αποτυπώματα
 • Αυτόματο Downloading των Events
 • Pluggable Card Reader Modules
 • Employee Self Service Portal
 • USB, WiFi και 3G Connectivity

Γενική Αρχιτεκτονική:

Gen_Arxit_2

Τα PANEL ελέγχουν μέχρι 75 Door Controllers έκαστο. Έχουν ενσωματωμένη παροχή ρεύματος, Ethernet, RS485, auxiliary input and output port και battery backup με φορτιστή που τροφοδοτεί μέχρι 4 Door Controllers. Ακόμα, η θύρα USB port είναι χρήσιμη για αποθήκευση data, data transfer, firmware upgrade και για 3G ή WiFi σύνδεση στον the server.

 

Door Controller: Interfaces

Ο Door Controller είναι κύριο στοιχείο του συστήματος που διαθέτει διάφορα interfaces όπως: κλειδαριά, exit reader, exit switch, βοηθητική θύρα input/output (π.χ. όταν ενεργοποιείται για να ανοίξει η πόρτα, να ξεκινά καταγραφή μία κάμερα ή να ανοίγει την πόρτα όταν υπάρξει πυρκαϊά), Ethernet, RS485, USB, WiFi και 3G. Μπορεί να τροφοδοτηθεί από adaptor, PSBB12V ή από το PANEL.

thumb-ngt-series

NGT door controller

thumb-vega-series

Vega door controller

thumb-door-series

Finger print door controller

ISR_Dec-12_tech-update_07_1

Palm Vein door controller

Σημαντικές δυνατότητες:

TIME-ATTENDANCE
Είναι πολύ σπουδαίο να οργανωθούν οι κανόνες παρουσίας σε έναν οργανισμό και να αυτοματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, το σύστημα COSEC προσφέρει μία εξέχουσα σειρά ευέλικτων δυνατοτήτων: μερικές από αυτές είναι οι Shifts, Schedules, Late-In & Early-Out, Overtime, Comp-off, Absenteeism, Multiple Organizations, Past Adjustments, SMS & Email Notifications όπως και επεξεργασμένες θεωρήσεις των κινήσεων και διάφορα reports.

Πολλές διαμορφώσεις και ομαδοποιήσεις σε ένα σύστημα
Κάθε γραφείο, τμήμα, διεύθυνση, συγκεκριμένα πρόσωπα κλπ. πρέπει ή μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική εισόδου και εξόδου. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται

Επιλογή ώστε να μη χρειάζεται exit reader
Το σύστημα COSEC προσφέρει την ευελιξία να χρησιμοποιείται ο ίδιος reader για είσοδο και για έξοδο και να μην υπάρχει ανάγκη για αγορά ξεχωριστής μονάδας. Το σύστημα ανάλογα με τον προγραμματισμό του, αυτόματα αποφασίζει αν ο χρήστης εισέρχεται ή εξέρχεται.

Πολιτική τήρησης ωραρίου, υπερωριών και repos
Το γνωστό πρόβλημα καθυστερημένης προσέλευσης και πρόκαιρης αναχώρησης, μπορεί να αντιμετωπιστεί με παρακολούθηση των προσελεύσεων και αναχωρήσεων, με απονομή ειδικών δικαιωμάτων καθυστέρησης για την ώρα προσέλευσης ή αναχώρησης, με  αυτοματοποιημένη σύνδεση του ωραρίου με την μισθοδοσία, με repos  και με υπολογισμούς σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και  δυνατότητα στρογγύλευσης

cosecplatform

Πολιτική απουσιών
Η πολιτική αυτή καθορίζει τις ημέρες που επιτρέπεται η απουσία από την εργασία κάποιου προσώπου και ακόμη, επιτρέπει τον αποκλεισμό του προσώπου που παραβίασε το όριο απουσίας.

Βάρδιες και Προγραμματισμοί
Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία απεριόριστων εναλλαγών βάρδιας και μέχρι 99 ολοκληρωμένων προγραμμάτων εναλλαγών για την αντιμετώπιση και του πλέον δύσκολου προβλήματος εκμετάλλευσης του ανθρώπινου δυναμικού του οποιουδήποτε οργανισμού. Ακόμα, προβλέπεται αυτόματη ενημέρωση και διόρθωση του προγράμματος για κάθε ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση του ωραρίου κάθε βάρδιας,

Αργίες, διακοπές και μη επιτρεπόμενες ημερομηνίες για παύση εργασίας
Με το Software του συστήματος, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να καθορίσει ημερολόγιο αργιών για το τρέχον έτος. Το Software επιτρέπει να σχεδιαστούν μέχρι 32 διαστήματα διακοπών με εναρκτήρια και καταληκτική ημερομηνία σε 4 διαφορετικά γκρουπ διακοπών. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για πολλούς οργανισμούς που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να προγραμματίσουν διακοπές και αργίες για διαφορετικές ομάδες. Επίσης μπορεί να καθοριστεί μία λίστα μη επιτρεπομένων και υποχρεωτικών αργιών που θα είναι κοινή για όλους τους εργαζομένους.

Δια χειρός εισαγωγή ώρας εισόδου και εξόδου και διορθώσεις του ιστορικού εισόδου και εξόδου.
Αυτό είναι μία χρήσιμη δυνατότητα της υπηρεσίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που ενεργοποιείται όταν κάποιος αδυνατεί να τηρήσει το συμφωνημένο ωράριο λόγω υποχρεώσεων που επιβάλλονται, π.χ. υπηρεσιακά ταξίδια ή άλλες εξωτερικές εργασίες. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να εφαρμοστεί και σε γεγονότα του παρελθόντος και αυτόματα να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στην παρούσα μισθοδοσία.

Attendance Summary
Το «Attendance Summary» περιέχει ουσιώδη στοιχεία της στάσης του υπαλλήλου χρήσιμα για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Π.χ. σε μία σελίδα παρουσιάζει  στοιχεία τήρησης ωραρίου, αργιών και repos.  Ακόμα μπορεί να εξαχθούν συνόψεις με θέμα όχι μόνο έναν υπάλληλο αλλά και τμήμα ή τον οργανισμό.

Attendance Periods
Αυτή η option διευκολύνει τον χρονικό υπολογισμό της μισθοδοσίας με βάση τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης που μπορεί να είναι π.χ. 1 έως 31 του μηνός Ιουλίου ή και από 26 Μαρτίου έως 25 Απριλίου.

Εξουσιοδοτήσεις βασισμένες στην ιεραρχία
Το σύστημα προσφέρει 99 σχηματισμούς γκρουπ ώστε κάθε υπάλληλος να μπορεί να ανήκει σε κάποιο από αυτά και να ελέγχεται από τον επί κεφαλής προϊστάμενο. Έτσι οι προσελεύσεις και οι αναχωρήσεις είναι εύκολα διαχειρίσιμες.

Global Attendance Parameters
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη δημιουργία γενικών παραμέτρων που ισχύουν πάνω από τις τοπικές. Κοινοί κανόνες μπορούν να σχεδιαστούν για όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από το γκρουπ στο οποίο ανήκουν πχ. Μέγιστος αριθμός διπλών χτυπημάτων, διόρθωση βάρδιας, μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για καθυστέρηση προσέλευσης, ασφάλεια κωδικού κλπ.

User-wise / Period-wise Option
Η πολιτική User-wise δημιουργεί πολιτικές που αφορούν χρήστες και συναφή προσωπικά θέματα ή ομάδες χρηστών και συναφή θέματα. Η πολιτική period-wise επιτρέπει την δημιουργία πολιτικών σχετικών με χρονικές περιόδους. Αυτή η option είναι διαθέσιμη με τις πολιτικές καθυστερημένης προσέλευσης, πρόκαιρης αναχώρησης, υπερωριών, διορθώσεων και απουσιών.

SMS και Email Notifications
Ο διαχειριστής μπορεί να αυτοματοποιήσει αποστολή SMS και E-mail για διάφορα γεγονότα π.χ. ενέργειες χρηστών, αναχωρήσεις, εγκρίσεις και απορρίψεις, μηνιαία παρακολούθηση ωραρίου και παράλειψη κτυπήματος κάρτας. Το σύστημα θα στείλει σήματα σε διάφορους προκαθορισμένους χρήστες με κάθε τέτοιο γεγονός, διευκολύνοντας πάρα πολύ τον έλεγχο σε μερικούς οργανισμούς που το χρειάζονται.

matrix-cosec-ma mobile attendance

Σύστημα παρακολούθησης σε οθόνη κινητού τηλεφώνου

Custom Alerts Utility
Είναι μία έξυπνη λειτουργία που επιτρέπει στον χρήστη να φτιάξει ένα μήνυμα SMS ή E-mail της αρεσκείας του και να το στείλει σε ένα γκρουπ χρηστών διευκολύνοντας έτσι συναντήσεις, ενημερώσεις, διακοπές και αργίες κλπ.

Views και Reports
Οι χρήστες μπορούν να δουν την προσωπική τους κατάσταση σε ημερήσια, μηνιαία ή χρονική βάση, τις προσελεύσεις και αναχωρήσεις τους, τις αλλαγές βάρδιας, τις διορθώσεις, τα προγράμματά τους και τις λεπτομέρειες των αργιών που τους αφορούν.  Από την άλλη πλευρά οι προϊστάμενοι μπορούν να δουν αυτές τις λεπτομέρειες για κάποιον υπάλληλο ή κάποιο γκρουπ υπαλλήλων.

Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά κύρια και δευτερεύοντα reports. Τα κύρια σχετίζονται με τον οργανισμό, το τμήμα, το γκρουπ, την κατηγορία κλπ ενώ τα δευτερεύοντα σχετίζονται με την ημερήσια κίνηση όπως είσοδο έξοδο, βάρδιες, υπερωρίες κλπ και μηνιαίες κινήσεις όπως μισθοδοσία, απουσιολόγιο κλπ. Για ευκολία στην αντίληψη, αυτά τα reports μπορεί να παρουσιαστούν με όψεις πινάκων και χαρτών.

LEAVE MANAGEMENT
Δημιουργία διαφορετικών προτύπων αναχώρησης
Κάθε οργανισμός διαφέρει στην πολιτική αναχωρήσεων που τηρεί. Το σύστημα αυτό προσφέρει πολλές διαφορετικές παραμέτρους και έτσι δίνει στην διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ευρύτατες δυνατότητες για να δημιουργήσουν διαφορετικούς τύπους αναχωρήσεων όπως PL, CL, SL, EL, ML, OD κλπ με διαφορετικές παραμέτρους όπως αυτόματη αναπροσαρμογή μισθού, paid/unpaid leave, lay off, accumulation, minimum και maximum αναχωρήσεις σε ορισμένη χρονική περίοδο κλπ.

Κάθε οργανισμός διαφέρει στην πολιτική αναχωρήσεων που τηρεί. Το σύστημα αυτό προσφέρει πολλές διαφορετικές παραμέτρους και έτσι δίνει στην διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ευρύτατες δυνατότητες για να δημιουργήσουν διαφορετικούς τύπους αναχωρήσεων όπως PL, CL, SL, EL, ML, OD κλπ με διαφορετικές παραμέτρους όπως αυτόματη αναπροσαρμογή μισθού, paid/unpaid leave, lay off, accumulation, minimum και maximum αναχωρήσεις σε ορισμένη χρονική περίοδο κλπ.Αναχωρήσεις “Organization-wise”
Πολλοί οργανισμοί έχουν διαφορετικές διευθύνσεις, κλάδους και τμήματα και χρειάζονται ανάλογες πολιτικές αναχωρήσεων ανάλογα με τη φύση της εργασίας. Το σύστημα προσφέρει την ιδεώδη λύση ώστε να γίνουν οι επιθυμητοί σχεδιασμοί, να ομαδοποιηθούν και να εφαρμοστούν όπου πρέπει. Ακόμα, μπορεί να εξαχθούν “organization wise” leave reports.

Αιτήσεις για αναχώρηση και εγκρίσεις
Χρησιμοποιώντας το module “leave management” οι υπάλληλοι μπορούν αμέσως να υποβάλουν αιτήματα και ακυρώσεις αναχώρησης και αυτά τα αιτήματα κατευθύνονται στον αρμόδιο προϊστάμενο για έγκριση. Εάν ο προϊστάμενος δεν εγκρίνει το αίτημα μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε αυτόματα αυτό κατευθύνεται στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού για να εγκριθεί από εκεί.

Leave Balance
Με αυτή τη δυνατότητα οι υπάλληλοι μπορούν να δουν το προσωπικό τους ισοζύγιο πρόκαιρων, επίκαιρων και καθυστερημένων αναχωρήσεων και πως αυτό αυτόματα αναδιατάσσεται με πιστώσεις και χρεώσεις αναχωρήσεων. Ακόμα το Software αυτό δίνει τη δυνατότητα στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, να επεμβαίνει πιστωτικά ή χρεωστικά χειροκίνητα ώστε να κανονίζει τα ισοζύγια κατά κρίση.

Κανονισμός εξόδων “Leave Accumulation Rules”
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να ορίσει μέγιστο αριθμό εξόδων που ένας υπάλληλος  μπορεί να πραγματοποιήσει σε ένα χρόνο. Μόλις ο αριθμός αυτός ξεπεραστεί, μπορεί να γίνουν ενέργειες ανάλογα με τον κανονισμό του οργανισμού (π.χ. υπερωρίες, μείωση αποδοχών, άμεση πληρωμή κλπ.).

Κανονισμός ετεροχρονισμού του ισοζυγίου εξόδων
Με αυτή τη δυνατότητα το μέρος του λογισμικού “Leave Management” προσφέρει τη δυνατότητα να ετεροχρονιστούν τα ισοζύγια π.χ. στον επόμενο χρόνο ή στο τέλος του χρόνου.

Περίοδοι υπολογισμού λογαριασμών εξόδων
Με αυτή τη δυνατότητα η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να ορίσει χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία θα μετρώνται οι έξοδοι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι απαιτήσεις του υπαλλήλου ή του οργανισμού.

Πρόστιμα εξόδων
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες εξόδους ως «πληρωτέες». Έτσι, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα σε υπαλλήλους ή σε γκρουπ, και για συγκεκριμένο μήνα και χρόνο.

Views και Reports
Το τμήμα Leave Management του συστήματος προσφέρει τη δυνατότητα να φαίνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της κατάστασης εξόδων ενός υπαλλήλου. Ακόμα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να δημιουργήσει διάφορα  reports εξόδων π.χ. γενικό εξόδων, αιτημάτων εξόδων, προστίμων, ισοζυγίων κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ERP/HRM/PAYROLL

Εξαγωγή δεδομένων «Attendance» με προγραμματιζόμενα πεδία
Η συνεργασία της web based application με Software τρίτων είναι εύκολη αφού ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά templates  με προγραμματιζόμενα πεδία data, τα οποία βγαίνουν σε διαφορετικά formats όπως CSV, Text, Excel και XML σε ERP, Tally, HRM ή Payroll ως input. Επιπρόσθετα, οι αξίες static και database μπορεί να αντικατασταθούν με αξίες που ορίζει ο χρήστης.

ROSTER (ROSTER: ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ) MANAGEMENT:
Το Roster Management σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης ιδιαίτερων ομάδων υπαλλήλων μέσα στον οργανισμό. Προσφέρει σχέδιο που δείχνει λίστα υπαλλήλων και την ώρα και θέση της δουλειάς.  Ακόμα, τα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν σε XML και να γίνει εύκολη η συνεργασία με Software μισθοδοσίας τρίτων. Το σύστημα Roster Management εξοικονομεί χρόνο και κόστη βάζοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση τον κατάλληλο χρόνο.

Σημαντικές δυνατότητες Access Control
Ο αντικειμενικός σκοπός κάθε συστήματος access control είναι η προστασία των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. Έτσι, η βασική έννοια της εισόδου, ελέγχεται από τρεις παράγοντες: Τον υπάλληλο, την ζώνη και την ώρα (πού, ποιος, πότε). Επιπρόσθετα,  οι δυνατότητες  Anti-Pass Back, 2-Person Rule, First-In User, Blocked Users, Door Auto Relock, Guard Tour, Man-Trap and Visitor Management επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του  ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών.

ACCESS CONTROL:

Physical Zone
Το πρόγραμμα ελέγχει ποιος εισέρχεται πού και την ώρα που γίνεται αυτό. Οι ζώνες ελέγχου δημιουργούνται από το πρόγραμμα και αφορούν διάφορες παραγωγικές μονάδες ή χώρους. Μπορεί να εξουσιοδοτηθούν συγκεκριμένα άτομα ώστε να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες ζώνες ή και υποζώνες αλλά μπορεί να μην έχουν σε άλλες κοκ.

Zone-wise Card, Finger, PIN
Ο χρήστης εισέρχεται σε μία ζώνη δείχνοντας τα πιστοποιητικά του στην μονάδα ανάγνωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα πιστοποιητικά όπως κάρτα, δακτυλικά αποτυπώματα ή PIN. Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί να συνυπάρξουν περισσότερα του ενός πιστοποιητικά π.χ. κάρτα και δακτυλικά αποτυπώματα.

Access Level
Το επίπεδο ασφάλειας χαρακτηρίζει ένα χρήστη και μία ελεγχόμενη είσοδο. Υπάρχουν 15 επίπεδα, από το 01 έως το 15. Εάν το επίπεδο ασφαλείας του χρήστη είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο της εισόδου, τότε αυτός μπορεί να εισέλθει άλλως όχι. Σε κάθε είσοδο μπορεί να δοθούν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας για τις ώρες εργασίας, το μεσημέρι ή τις βραδυνές ώρες.

Home Zone
Η οικεία ζώνη είναι προκαθορισμένη περιοχή και αντιστοιχείται σε χρήστες ως κανονική ζώνη εργασίας. Όταν αυτοί εισέρχονται σε αυτήν κατά τις εργάσιμες ώρες, δεν γίνεται έλεγχος των επιπέδων ασφαλείας. Οι ίδιοι χρήστες μπορούν να αποκλεισθούν από άλλες ζώνες με χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας από την οικεία τους ζώνη.

Visit Zone
Η Visit Zone είναι περιοχή που οι χρήστες επισκέπτονται πολύ συχνά. Με το πρόγραμμα αυτό, είναι δυνατό η ζώνη αυτή να έχει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά π.χ. να μην εξετάζεται το επίπεδο ασφαλείας του χρήστη.

Time Zone
Η Time Zone αποφασίζει πότε ένα γκρουπ χρηστών θα μπει σε μια ειδική ζώνη. Το σύστημα προσφέρει 99 Time Zones για να αποδοθούν βασισμένα στην ώρα δικαιώματα εισόδου σε γκρουπ χρηστών.

VIP Access
Τα δικαιώματα εισόδου για άτομα με αυξημένο κύρος μπορεί να είναι διαφορετικά π.χ. να υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης σε όλα τα τμήματα χωρίς έλεγχο επιπέδου ασφαλείας κοκ.

Καθορισμός μέγιστου αριθμού εισόδων «Occupancy Control»
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για να ελέγξει το μέγιστο αριθμό χρηστών που εισέρχονται σε μία ζώνη. Μόλις αυτός π αριθμός συμπληρωθεί, το σύστημα μπλοκάρει την είσοδο για τους επόμενους χρήστες. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη για αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες διοικητικών συμβουλίων και χώρους με περιορισμένη χωρητικότητα.

First-In User Rule
Σε μερικούς οργανισμούς η είσοδος εργατών και υπαλλήλων επιτρέπεται μόνο όταν κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πραγματοποιήσει την πρώτη είσοδο. Έτσι εξασφαλίζεται αυξημένη ασφάλεια σε ορισμένους χώρους. Με την δυνατότητα αυτή το σύστημα κρατά κλειστή την είσοδο μέχρι να εισέλθει πρώτα το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (first-in user) και ύστερα επιτρέπει και σ άλλους χρήστες την είσοδο μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εργασίας του First-In user.  Πρώτος.

2-Person Rule
Μερικές ζώνες έχουν αυξημένη ευαισθησία π.χ. θησαυροφυλάκια, χώροι φύλαξης data και άλλων πολύτιμων γραπτών πληροφοριών και η φύλαξή τους δεν πρέπει να επαφίεται σε ένα μόνο άτομο αλλά σε δύο. Έτσι όταν ενεργοποιείται ο κανόνας «δύο άτομα», η είσοδος στην ευαίσθητη ζώνη θα επιτραπεί μόνο όταν δύο άτομα ενός εξουσιοδοτημένου γκρουπ επιδείξουν τα δικαιώματα εισόδου τους σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το σύστημα μπορεί να έχει μέχρι 16 τέτοια γκρουπ με 6 άτομα έκαστο.

Man-Trap
Πολλές φορές χρειάζεται να συνεργάζονται αυτόματα δύο πόρτες ώστε να ρυθμίζουν την κυκλοφορία των διερχομένων ή να περιορίζουν τις ενεργειακές απώλειες. Π.χ. η δεύτερη πόρτα θα πρέπει να ανοίξει μόνο όταν η πρώτη έχει κλείσει. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει και στον αποκλεισμό κάποιου εισβολέα.

Guard Tour
Με τη δυνατότητα Guard Tour ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει τις κινήσεις του προσωπικού ασφαλείας μέσα στον οργανισμό και να διαβεβαιώνεται ότι όλες οι ζώνες ελέγχθηκαν σωστά κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών και των περιόδων αργίας. Ο φρουρός πρέπει να επιδείξει τα στοιχεία του σε προκαθορισμένα σημεία ελέγχου σε ορισμένη χρονική στιγμή. Αυτή η διαδρομή μπορεί να προγραμματιστεί ώστε οι πόρτες να ελέγχονται σε σειρά. Επίσης μπορεί να οριστεί μία μέγιστη χρονική περίοδος μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή.

Door Auto Relock
Η δυνατότητα «Door Auto Relock» είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αποτρέπει το άμεσο κλείδωμα της πόρτας  μετά τη διέλευση του συνοδού. Με τον τρόπο αυτόν ο συνοδευόμενος δεν θα αποκλεισθεί (tail-gating). Μόλις ο εξουσιοδοτημένος συνοδός δείξει τα στοιχεία του στην μονάδα ελέγχου της πόρτας, θα ενεργοποιηθεί για καθορισμένο χρόνο μία καθυστέρηση του κλειδώματος  της πόρτας για να επιτραπεί η είσοδος στον/στους συνοδευόμενους. Μετά από αυτή την περίοδο η πόρτα θα κλειδωθεί αυτόματα.

Bypass Finger
Πολλές φορές η μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν μπορεί να διαβάσει τα δακτυλικά αποτυπώματα του χρήστη, για διάφορους λόγους π.χ. χαμηλής ποιότητας προβολή της εικόνας. Η μονάδα ελέγχου τότε μπορεί να παρακάμψει τον έλεγχο με βάση το δακτυλικό αποτύπωμα και να επιτρέψει την είσοδο με άλλα πιστοποιητικά π.χ. κάρτα ή πληκτρολόγηση κωδικού.

Do Not Disturb (DND) Zone
Η δυνατότητα Do Not Disturb Zone χρησιμεύει για να αποκλείει την είσοδο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα π.χ. για να μην ενοχλούνται οι σύνεδροι. Ωστόσο είναι δυνατό να δοθεί δυνατότητα εισόδου σε άλλους χρήστες π.χ. σε VIP που έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν τις ζώνες DND.

Anti-Pass Back (APB)
Με το «Anti-Pass Back» δεν μπορεί να εισέλθει κάποιος με την κάρτα άλλου που εισήλθε με αυτήν προηγουμένως και δεν εξήλθε. Έτσι μπορεί να τηρούνται ακριβή στοιχεία για τους ευρισκομένους σε ένα χώρο και την τελευταία θέση του καθενός εξ αυτών.
Το «Anti-Pass Back» μπορεί να εργαστεί σε δύο διατάξεις: Γενικό, δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι ο χρήστης εξήλθε από όλες τις ζώνες στις οποίες εισήλθε (2) Τοπικό, όπου ο χρήστης ελέγχεται σε μία ζώνη.
Δύο επιπλέον δυνατότητες προσφέρονται όταν παραβιαστεί η δυνατότητα: να επιτραπεί η είσοδος με καταγραφή του γεγονότος ή να αποκλεισθεί η είσοδος με καταγραφή του γεγονότος.

Anti-Pass Back-Forgiveness
Η συγχώρεση της παραβίασης του«Anti-Pass Back» γίνεται αυτόματα τα μεσάνυκτα και επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει όλα τα δικαιώματά του  της επόμενης ημέρας. Δηλαδή ο υπάλληλος που π.χ. έφυγε ξεχνώντας να χτυπήσει την κάρτα του μπορεί να εισέλθει κανονικά την επόμενη ημέρα.

Blocked Users
Το σύστημα COSEC προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα να βάζει ένα χρήστη στην λίστα με τους αποκλεισμένους χρήστες και να του απαγορεύει την είσοδο σε άλλη ελεγχόμενη ζώνη.  Αυτός ο χρήστης αντιμετωπίζεται σαν απενεργοποιημένος χρήστης και όλα τα δικαιώματά του έχουν προσωρινά αφαιρεθεί. Παρόλα αυτά οι λεπτομέρειες που τον αφορούν παραμένουν ως έχουν. Ένας χρήστης μπορεί να απενεργοποιηθεί για τρεις λόγους: 1) όταν υπερβαίνει ένα όριο απουσιών 2) επανειλλημένες προσπάθειες να εισέλθει σε ζώνη για την οποία δεν έχει δικαιώματα 3) επανειλλημένες προσπάθειες εισόδου σε περιοχή στην οποία έχει εξουσιοδότηση αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Πρόσθετος Security Code
Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις αντιγραφής των καρτών, εξασφαλίζεται πρόσθετος κωδικός που ελαττώνει τον κίνδυνο αυτόν.

Facility Code
Ο «Facility code» είναι μία μοναδική σειρά αριθμών που χαρακτηρίζει έναν οργανισμό σαν σύνολο και είναι ενσωματωμένος μέσα στις κάρτες και στον door controller. Σε περίπτωση προσωρινής κατάργησης του/των επιπέδων ασφαλείας, το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση με βάση τον αριθμό αυτόν.

Time Stamping
Το COSEC προσφέρει τη δυνατότητα «Time Stamping» μέσω της συνεργασίας του με σύστημα DVR. Η ασφάλεια αυξάνεται γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να εισέλθει σε μία ζώνη, μία κάμερα παίρνει τη φωτογραφία του και τη στέλνει με ένα report στον διαχειριστή. Είναι μία χρηστική λεπτομέρεια που περιορίζει τις μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες εισόδου και αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας.

Dead-Man Zone
Αυτό είναι χρήσιμο όταν υπάρχουν εργαζόμενοι σε επικίνδυνο περιβάλλον και πρέπει να πιστοποιείται συχνά ότι είναι εντάξει. Έτσι, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο επικίνδυνο περιβάλλον επισκέπτονται τον door controller ανά τακτά χρονικά διαστήματα και παρουσιάζουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας τους πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό ότι είναι εντάξει. Εάν αυτό δεν γίνει, δημιουργείται συναγερμός προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για να κάνει ότι πρέπει.

Group-wise Data Access
Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στους πολλούς διαχειριστές ενός μεγάλου οργανισμού την ελευθερία να διαμορφώνουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο τα επίπεδα ασφαλείας του προσωπικού που τους αφορά. Ο κάθε διαχειριστής μπορεί να διαμορφώσει τις ώρες εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των υπαλλήλων του τομέα τους τηρώντας παράλληλα εμπιστευτικότητα μεταξύ των τομέων.

Who’s in
Το να γνωρίζει ο διαχειριστής ποιος βρίσκεται που να πάσα στιγμή είναι πολύ χρήσιμο ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μίας κατάστασης επείγουσας ανάγκης.

EMPLOYEE SELF SERVICE PORTAL

Παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων Attendance & Leave Status
Το σύστημα προσφέρει ένα portal που δίνει στον υπάλληλο άμεση πρόσβαση μέσω web στα δεδομένα εισόδου-εξόδου και παραμονής τους για όποιο χρονικό διάστημα θέλουν.  Ακόμα μπορούν να υποβάλουν μέσω αυτού, αιτήματα και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Τα αποτελέσματα είναι έγχρωμα για να γίνονται εύκολα αντιληπτά και είναι πλήρη σε λεπτομέρεια.

Παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων ημερολογίου βάρδιας (Shift Schedule)
Διευκολύνεται η παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων βάρδιας και έτσι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να προγραμματίσει ανάλογα τις δραστηριότητές του ώστε να είναι αποδοτικότερος λόγω της καλύτερης διαχείρισης του χρόνου του.

Αιτήσεις και εγκρίσεις μεταβολών
Με αυτή τη παράμετρο ο υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει για έγκριση αιτήματα αλλαγής του χρόνου παρουσίας, εισόδου, εξόδου, υπερωριών, αργιών κ.α. Η αίτηση έχει ειδικό παράθυρο στο οποίο ο αρμόδιος προϊστάμενος εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις αυτές.

Αίτηση και έγκριση αναχωρήσεως
Αυτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως για αναχώρηση καταργεί τις συνηθισμένες γραπτές σε χαρτί αιτήσεις και εξασφαλίζει γρήγορες απαντήσεις χωρίς καθυστερήσεις με το ESS portal.

Message Board
Η εφαρμογή «message board» του συστήματος COSEC περιέχει ένα ευανάγνωστο «πίνακα σημειώσεων» όπου οι σημειώσεις και τα μηνύματα αναγράφονται στην αρχική σελίδα και είναι ορατές από κάθε χρήστη που κάνει log-in. Έτσι εξασφαλίζεται η ενημέρωση όλων με τα τελευταία νέα και γεγονότα του οργανισμού.

Reporting Officer Self Service
Το σύστημα προσφέρει ένα self service portal για τους υπεύθυνους προϊσταμένους, με το οποίο μπορούν να διευθύνουν το τμήμα τους με αποτελεσματικότητα. Επιπλέον των ευκολιών που έχουν όλοι οι υπάλληλοι, οι προϊστάμενοι μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ροές εργασιών, να εγκρίνουν και να διαχειριστούν αναχωρήσεις, παρουσίες, υπερωρίες, αργίες κλπ για τα μέλη του τμήματός τους.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ «VISITOR MANAGEMENT MODULE» (VMM)

Visitor Pre-Registration
Για να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής του επισκέπτη, η μονάδα, VMM διευκολύνει τους υπευθύνους ασφαλείας να καταχωρήσουν πριν την επίσκεψη και να δημιουργήσουν ένα pass γι αυτόν που θα είναι έτοιμο όταν αυτός έρθει. Οι πληροφορίες όπως τα προσωπικά στοιχεία, η ημερομηνία και η ώρα εισόδου, το επισκεπτόμενο πρόσωπο κλπ μπορεί να αποθηκευτούν στην database.

acm

Visitor Pass Creation
Η εφαρμογή COSEC VMM προσφέρει μία εναλλακτική δυνατότητα να δημιουργεί ένα e-pass ή ένα paper pass με δικαίωμα εισόδου για ένα επισκέπτη με ισχύ για προσδιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτό φέρει πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, οργανισμός, επαφές, συνοδός κλπ. Ακόμα,  με ένα κλικ ο διαχειριστής μπορεί να πάρει ή να ανεβάσει μία φωτογραφία του επισκέπτη. Επίσης η VMM προσφέρει την ευκολία να τηρεί αρχείο με τη λίστα τους αριθμούς ταυτότητας και τον αριθμό των πρόσθετων επισκεπτών.

Visitor Access
Όπως και σε ένα υπάλληλο, έτσι και στον επισκέπτη υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και να δίδεται δικαίωμα εισόδου με αυτά ή με κάρτα. Ακόμα, ο διαχειριστής μπορεί να δώσει διαφορετικά δικαιώματα στους επισκέπτες ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτοί θα επισκέπτονται συγκεκριμένες ζώνες μόνο.

Συνοδός επισκέπτη – Visitor Escort
Η μονάδα VMM προφέρει την option να επιλεγεί ένας συνοδός με τον επισκέπτη για μεγαλύτερη ασφάλεια στον οργανισμό. Η πόρτα θα ανοίξει μόνο όταν επιδείξει και ο συνοδός τα πιστοποιητικά του μετά από τον επισκέπτη, μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Συχνές επισκέψεις
Μερικοί άνθρωποι όπως π.χ. οι courier, τραπεζικοί κλπ. επισκέπτονται συχνά τον οργανισμό. Το VMM διατηρεί την database των επισκεπτών και την έχει σε πρώτη ζήτηση ώστε ο υπεύθυνος ασφαλείας να μην χρειάζεται να ξανά-εισάγει τα στοιχεία του συχνού επισκέπτη για να δημιουργήσει e-pass κάθε φορά που αυτός εμφανίζεται.

Visitor Watch List- Blocked Visitors
Όταν ο διαχειριστής αισθάνεται ότι ορισμένοι επισκέπτες δεν πρέπει να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις, μπορεί να τον προσθέσει στη λίστα των επισκεπτών υπό παρατήρηση. Επιπλέον μπορεί να μπλοκάρει τους επισκέπτες της λίστας επισκεπτών υπό παρατήρηση από το να λαμβάνουν πιστοποιητικά ασφαλείας και να εισέρχονται στο χώρο.

Visitor Reports
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει διάφορα reports όπως λεπτομέρειες επισκεπτών, αρχείο εισόδων επισκεπτών, αρνήσεις εισόδων επισκεπτών, αποκλεισμένων επισκεπτών, προ-εγκεκριμένων επισκεπτών, άκυρων πιστοποιητικών, έγκυρων πιστοποιητικών κλπ. Αυτοί οι πίνακες μπορεί να ειδωθούν στο web ή να τυπωθούν για περισσότερες ενέργειες.

Διαχείριση του συστήματος-System Management

ADMINISTRATION

Login User Creation and Management
Η εφαρμογή COSEC προσφέρει στον διαχειριστή τη δυνατότητα να δημιουργήσει άπειρους λογαριασμούς χρηστών (του συστήματος)  με κωδικούς ασφαλείας. Με αυτούς τους  λογαριασμούς ο κάθε χρήστης που θα εξουσιοδοτηθεί μπορεί να κάνει login στο σύστημα και να κάνει διάφορες ενέργειες. Ο διαχειριστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς.

Δικαιώματα και ρόλοι χρήστη
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ρόλοι για τον κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη. Αυτοί του διαχειριστή, του μηχανικού συντήρησης του συστήματος και του χειριστή του συστήματος. Με το COSEC, μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστοι χρήστες του κάθε ρόλου με διαφορετικά δικαιώματα ο καθένας.

Αναγκαστική αλλαγή κωδικού
Οι κωδικοί είναι κρίσιμοι για να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των λογαριασμών. Με αυτή τη δυνατότητα ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει τον μέγιστο αριθμό ημερών που ο κάθε χρήστης θα διαθέτει τον ίδιο κωδικό. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, ο χρήστης θα υποχρεωθεί να αλλάξει τον κωδικό εισόδου του.

Special Function Cards
Για το προσωπικό που κινείται συνεχώς και η διαρκής πληκτρολόγηση κωδικών δημιουργεί ρουτίνα, έχει προβλεφθεί η απόδοση ειδικών καρτών για την εκτέλεση διαφόρων προ-προσδιορισμένων ενεργειών. Οι κάτοχοι αυτών των καρτών μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν ειδικές  δυνατότητες όπως late in, early out, lunch in/out, overtime, enrollment κλπ. Ο διαχειριστής μπορεί να αποδώσει μέχρι 4  τέτοιες κάρτες για κάθε δυνατότητα.

Κεντρική Διαχείριση-Centralized Management
Το COSEC προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να αναπτύσσονται εφαρμογές ασφαλείας, να καθορίζονται και να απονέμονται πολιτικές παρουσίας και να παρακολουθείται το σύστημα από ένα κεντρικό σημείο. Το Software είναι τόσο ισχυρό ώστε ελέγχει 1000 panels (το panel είναι τοπική μονάδα ελέγχου συσκευών), μέχρι 10,000 Door Controllers και 1.000.000 χρήστες χωρίς επιβάρυνση στην απόδοση του.

Διαμορφώσεις Default
Είναι πιο εύκολο να υπάρχουν έτοιμες ρυθμίσεις στην πρώτη εγκατάσταση ώστε το σύστημα να εργασθεί άμεσα. Το COSEC έχει ρυθμίσεις που διευκολύνουν πολύ την εγκατάσταση- το σύστημα μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις τεθεί σε λειτουργία.

Απενεργοποίηση ανενεργών χρηστών
Το σύστημα COSEC υποχρεώνει τους χρήστες να κάνουν login τουλάχιστον μία φορά σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να διατηρείται ενεργός ο λογαριασμός. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η συνθήκη, το σύστημα εξετάζει την κατάσταση του χρήστη κάθε φορά που αυτός εισέρχεται στο σύστημα. Εάν η τελευταία επιτυχής είσοδος είναι εκτός του χρονικού περιθωρίου το σύστημα μπλοκάρει τον χρήστη από περαιτέρω ενέργειες στο σύστημα.

Υποβάθμιση προστασίας «Degraded Operation»
Στην περίπτωση που το σύστημα αντιληφθεί δυσλειτουργία π.χ. διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ Door Controller και PANEL, υποβαθμίζει το επίπεδο ασφαλείας και τις διαδικασίες λειτουργίας του και διευκολύνει την είσοδο και έξοδο των υπαλλήλων. Ταυτοποιεί τον χρήστη από τα δακτυλικά του αποτυπώματα ή από την κάρτα του χωρίς να ελέγχει τα δικαιώματα εισόδου και του επιτρέπει την πρόσβαση.  Τα γεγονότα αποθηκεύονται στην μνήμη του door controller και όταν επανέλθει η σωστή λειτουργία θα μεταφερθούν στο PANEL.

COSEC Installation Wizard
Υπάρχει ένας Installation Wizard που απλοποιεί την εγκατάσταση. Με ένα click ο wizard εγκαθιστά αυτόματα όλα τα απαιτούμενα προγράμματα χωρίς  να χρειάζεται η αυξημένη επέμβαση του χρήστη. Επίσης προσφέρει την δυνατότητα για πλήρη εγκατάσταση, προσαρμοσμένη εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Software.

File Formats
Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά reports για time attendance, access control, πληροφορίες χρήστη, διαμορφώσεις συστήματος κλπ. Μπορεί να τα εξάγει σε διάφορα file formats όπως Excel, Word, XML, RPT, PDF και CSV ώστε να χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται.

Mass Assignment
Με αυτή την διευκόλυνση, αντιστοιχείται σε ένα χρήστη ή σε ένα γκρουπ χρηστών, μαζικά, ένα σύνολο door controllers & Panels. Με αυτό κερδίζεται πολύς χρόνος γιατί περιορίζεται η ανάγκη αντιστοίχισης σε χρήστη ή γκρουπ, ενός  door controller & Panel τη φορά.

SMS & Email Notification
Ο διαχειριστής μπορεί να αντιστοιχίσει SMS και Email alerts για να ειδοποιούνται αυτόματα οι εμπλεκόμενου κάθε φορά που υπάρχουν γεγονότα για τα οποία ενδιαφέρονται. Τα συμβάντα μπορεί να είναι User Events, Leave Application, Approval/Rejection, Monthly Attendance και Missing In/Out Punch. Το COSEC θα στείλει ειδοποιήσεις με SMS και Email σε πολλούς ταυτόχρονα ενδιαφερόμενους αμέσως μόλις συμβεί γεγονός. Έτσι, οι υπάλληλοι σε κάθε οργανισμό, πληροφορούνται αυτόματα για τις παρουσίες τους, τις αποχωρήσεις και για κάθε άλλο σχετικό γεγονός που τους αφορά.

Custom Alerts Utility
Είναι μία έξυπνη δυνατότητα του COSEC γιατί με αυτήν ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα μήνυμα της αρεσκείας του κι να το στείλει σε ένα γκρουπ χρηστών. Αυτή η δυνατότητα βοηθά σε διάφορα θέματα προσωπικού όπως συναθροίσεις, συναντήσεις, τελευταία νέα, αλλαγή κανονισμού, αλλαγές σε εργάσιμες ή αργίες κλπ

Auto Screen Refresh
Πρόκειται για την αυτόματη ενημέρωση της οθόνης του υπολογιστή του χρήστη με τα τελευταία γεγονότα και την πιο ενημερωμένη κατάσταση όλων των παραμέτρων τα οποία αντλούνται από τους door controllers και τα panels, alarms κλπ. . Η μεταφορά data μεταξύ της πλατφόρμας και των τοπικών μηχανημάτων έχει βελτιστοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να διευκολύνει τα μέγιστα την αυτόματη ενημέρωση της οθόνης.

ENROLLMENT

Δημιουργία χρήστη και διαχείρισή του
Το COSEC Software απλοποιεί την εισαγωγή και διαχείριση των data των υπαλλήλων και διευκολύνει την εργασία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.  Η διεύθυνση μπορεί να δημιουργήσει καινούργιο χρήστη με διαφορετικά προσωπικά και υπηρεσιακά δεδομένα. Μέσα στην database του υπαλλήλου συνυπάρχουν προσωπικές πληροφορίες όπως αριθμός ταυτότητας, επαφές, φωτογραφίες, άλλα προσωπικά έγγραφα καθώς και υπηρεσιακά στοιχεία όπως πολιτική παρουσίας, βάρδιες και προγράμματα, δικαιώματα πρόσβασης κλπ. Η διεύθυνση μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα στοιχεία και να δημιουργεί reports.

ces enroll

User Enrollment
To COSEC επίσης απλοποιεί την καταγραφή νέων αποδεικτικών όπως δακτυλικά αποτυπώματα, κάρτες ή PIN. Η εισαγωγή των στοιχείων μπορεί να γίνει από ειδικό enrollment station και από door controller.

Group Card Enrollment
Ακόμα, το COSEC προσφέρει εύκολο και εξυπηρετικό τρόπο να δημιουργεί κάρτες για χρήστες σε ένα γκρουπ. Ο Διαχειριστής μπορεί να αντιστοιχήσει ταυτόχρονα  ένα σετ από κάρτες σε ένα γκρουπ χρηστών και να συντομεύσει την διαδικασία.

Διαγραφή Credentials
Ο διαχειριστής μπορεί πολύ εύκολα να διαγράψει τα υφιστάμενα στοιχεία ενός χρήστη όπως δακτυλικά αποτυπώματα ή κάρτα ή κωδικό.

Κεντρικοποιημένη διανομή δακτυλικών αποτυπωμάτων
Το COSEC έρχεται μαζί με μία μοναδική δυνατότητα: Να διανέμει τα δακτυλικά αποτυπώματα του χρήστη σε κάθε ένα door controller που είναι συνδεδεμένος με τον Server. Αυτό περιορίζει την ανάγκη ξεχωριστής καταχώρησης δακτυλικών αποτυπωμάτων σε κάθε ένα door controller και ελαττώνει την πολυπλοκότητα των εργασιών του διαχειριστή.

Επαλήθευση δακτυλικών αποτυπωμάτων (Fingerprint Verification)
Με την δυνατότητα Fingerprint Verification, ο διαχειριστής  μπορεί να ελέγξει εάν τα στοιχεία ενός χρήστη έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων, τοποθετώντας απλά το δάκτυλό του επάνω στο σταθμό καταγραφής αποτυπωμάτων. Εάν το αποτύπωμα υπάρχει, το σύστημα θα δείξει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του χρήστη όπως τη φωτογραφία του, το τμήμα του, τον αριθμό του κλπ. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να βρίσκονται εύκολα διάφορα πρόσωπα όπως ασθενείς ανεπιθύμητοι επισκέπτες κλπ.

Dual Fingerprint Templates
Το COSEC προσφέρει μία επίσης μοναδική δυνατότητα, να αποθηκεύει δύο δακτυλικά αποτυπώματα του χρήστη: Το ένα παραμένει ως έχει ενώ το άλλο αποθηκεύεται κάθε φορά που ο χρήστης χρησιμοποιήσει το αποτύπωμά του και αυτό γίνεται για να ενημερώνεται η βάση με κάθε μικρή αλλαγή ώστε να μην προξενούνται εμπλοκές και να αυξάνεται η βεβαιότητα του ελέγχου των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

MONITORING & CONTROL (M&C)

Local & Remote monitoring & control
Η εφαρμογή παρουσιάζει σε ένα παράθυρο στο  Desktop του χρήστη την εικόνα της ασφάλειας του οργανισμού σε πραγματικό χρόνο, τόσο από κοντά και από μακρυά. Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση σε μέχρι 1000 PANELs και σε μέχρι 10,000 Door Controllers, εμφανίζει τα συμβάντα σε όλες τις alarm input και output ports. Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει τα alarms, να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει πόρτες, να απενεργοποιήσει ή να ενεργοποιήσει αισθητήρες πόρτας και να διαχειριστεί όλες τις άλλες ευκολίες προσπέλασης και όλα αυτά, από ένα απλό παράθυρο.

Events Monitoring & Storage
Τα δημιουργούμενα γεγονότα πρέπει να εμφανίζονται τη στιγμή που γίνονται ώστε να διατηρείται η πραγματική εικόνα της κατάστασης ασφάλειας και παρουσιών στον οργανισμό.  Τα πάντα αποτυπώνονται στο χρόνο που γίνονται: ώρα εισόδου και εξόδου, alarm, λανθασμένες επιλογές, προσπάθειες εισόδου κλπ.

Alarms Monitor, ACK & Clear
Τα Alarms, όπως προσπάθειες αντιγραφής, πτώση ρεύματος, αστοχία μπαταριών κλπ. διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του οργανισμού. Αυτά μπορούν να αναγνωριστούν και να διευθετηθούν από μία οποιαδήποτε θέση.

Input-Output Ports Status & Control
Το COSEC διευκολύνει την σύνδεση βοηθητικών input & output ports των PANELs και των Door Controllers για να πραγματοποιηθούν διάφορες ενέργειες όπως σύνδεση με πυροπροστασία, επίβλεψη με video-κάμερες κλπ. Ο Διαχειριστής μπορεί να τσεκάρει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση όλων των θυρών των PANELs και των Door Controllers και να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει κάθε πόρτα ξεχωριστά.

Time Trigger Functionality
Με την δυνατότητα αυτή ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει π.χ. να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει αυτόματα διάφορες δραστηριότητες που γίνονται στις πόρτες όπως κλείδωμα εξώθυρας, ενεργοποίηση σειρήνας κλπ και μάλιστα μπορεί να προγραμματίσει τη χρονική διάρκεια που αυτό θα συμβαίνει. Το Cosec διαθέτει 99 τέτοιες Time Trigger functions.

Hardware

Ethernet, WiFi & 3G Connectivity
Προσφέροντας σύνδεση με Ethernet, WiFi και 3G, το COSEC Door Controller παρέχει μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό λύσεων περιορίζοντας παράλληλα το κόστος εγκατάστασης και υποστήριξης ενώ αυξάνεται η συνολική αξιοπιστία σε σύγκριση με τα κοινά συστήματα.

Supervised Auxiliary Input Ports
Το COSEC PANEL και Door Controller προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία για σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων με τις βοηθητικές input θύρες τους. Μηχανισμοί όπως ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές καπνού κλπ μπορεί να συνδεθούν στις βοηθητικές θύρες εισόδου εύκολα και αξιόπιστα.

Auxiliary Output Ports
Οι βοηθητικές output θύρες του COSEC PANEL και Door Controller επιτρέπουν τη σύνδεση εξωτερικών μηχανισμών όπως σειρήνες, συναγερμοί πυρκαγιά, DVR, NVR, μπάρες αυτοκινητοδρόμων ή χώρων στάθμευσης κλπ. Αυτή η πόρτα χρησιμοποιείται επίσης για να ελέγχει άλλες εφαρμογές όπως έλεγχο θερμοκρασίας, CCTV, strobes κλπ.

Centralized Power Supply with Battery
Το Matrix COSEC PANEL προσφέρει παροχή ρεύματος για εξασφάλιση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση πτώσεως του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η παροχή φθάνει για τέσσερεις door controllers και περιορίζει την ανάγκη για τοπική παροχή ρεύματος.

Βομβητές και LEDs επάνω στον Door Controller και στο PANEL
Οι κάθε είδους Alarms παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του οργανισμού. Διαφορετικοί συναγερμοί είναι προκαθορισμένοι και λειτουργούν σε κάθε Panel & Controller και σηματοδοτούν γεγονότα και αλλαγές στα προκαθορισμένα ή απόπειρες αλλαγής. Για την ειδοποίηση εκτός του Software υπάρχουν βομβητές και LEDs επάνω στα μηχανήματα αυτά. Αυτοί οι συναγερμοί μπορεί να καταγράφονται, να αναγνωρίζονται ως ειδικά γεγονότα, να διαγράφονται και να ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο συμβάντος.

External Reader Interfaces
Το COSEC DOOR έχει μία ενσωματωμένη πόρτα για exit reader port όπου ο διαχειριστής μπορεί να συνδέσει μονάδα δακτυλικών αποτυπωμάτων ή κάρτας μέσω RS232 ή wiegand για να ξεκλειδώσει την πόρτα και να σημειωθεί έξοδος. Η ρευματοδότηση προς τον reader παρέχεται από τον ίδιο τον  Door Controller και έτσι περιορίζει την ύπαρξη παροχής ρεύματος τοπικά.

Request to Exit (REX) Switch
Σε πολλές εγκαταστάσεις απαιτείται μόνο ένας Door Controller που ελέγχει την είσοδο και δεν απαιτείται exit reader. Ο Door Controller του COSEC διαθέτει μία ενσωματωμένη θέση για διακόπτη εξόδου που συνδέεται ένα κουμπί και ξεκλειδώνει την πόρτα για έξοδο.

USB για προχωρημένη χρησιμότητα
Για απομακρυσμένη τοποθέτηση ή όπου το LAN δεν είναι διαθέσιμο, η θύρα USB επάνω στον Door Controller και το Panel χρησιμεύει για αποθήκευση data, μεταφορά data, αναβαθμίσεις καθώς και σε 3G και WiFi σύνδεση στον server.Cards

Support:
Low Frequency (125KHz): EM, HID PROX
High Frequency (13.56MHz): MIFARE 1k, MIFARE 4k, HID iCLASS 2k/2, HID iCLASS 16k/2, HID iCLASS 16k/16

Πότε απαιτούνται τα  COSEC PANEL/PANEL LITE;
Τα COSEC PANEL/PANEL LITE ελέγχουν πολλαπλούς Door Controllers των οποίων διατηρούν τα δεδομένα ακόμη και σε πτώση ρεύματος και έχουν ένα  single interface για τον server.

 • Περισσότεροι από 2000 χρήστες για κάθε Door Controller
 • Αποθηκευτικός χώρος για περισσότερα από 50,000 τοπικά γεγονότα
 • Όταν χρειάζονται πρόσθετες δυνατότητες ασφαλείας
 • Access Groups
 • Access Levels
 • Day Light Saving
 • Dead-Man Zone
 • Do Not Disturb
 • Duress Detection
 • Facility Code
 • Guard Tour
 • Home Zone
 • Input-output Ports Link
 • Man Trap
 • Soft Override
 • Time Zone based Access
 • Visit Zone
 • Who’s In

matrix-time-attendance

Time Attendance

 

 

matrix-access-control

Access Control