Αυτόνομα και Εξαρτώμενα Συστήματα Καταγραφής Συνομιλιών

fontel-app1

Είναι τα συστήματα OTAN-R της Transcom/Teligence και διακρίνονται σε:

Αυτόνομα που εμπεριέχουν αποθηκευτικό μέσον και εξαρτώμενα σε Υπολογιστή συστήματα.
isdn2net-200

Τα Αυτόνομα συστήματα OTAN-R διακρίνονται σε:

  • Μίας πρωτεύουσας  PRI δηλαδή 30 καναλιών ISDN
  • Δύο κοινων ISDN γραμμών δηλαδή 4 καναλιών
  • VoIP για καταγραφή 100 ταυτόχρονων SIP συνομιλιών και
    voip-200
  • Μηχανημα συγκέντρωσης καταγραφών απο πολλά και διάφορα OTAN-R.

 

Εξαρτώμενα απο υπολογιστή συστήματα

fontel-app1

  • Μίας, δύο και τεσσάρων αναλογικών γραμμμών (σύνδεση μέσω USB)
  • Μίας γραμμής ISDN (σύνδεση μέσω USB)
  • VoIP για SIP/Skype (χρειάζεται USB Key στον υπολογιστή με το πρόγραμμα)

τα μηχανήματα αυτά είναι πολύ αξιόπιστα και επομένως  κατάλληλα ακόμη και για back-up.